Oznámení VŘ

Úspory energie ve společnosti AVM CORP., a. s.

Dokumentace:

 

Okna, střecha a výměníková stanice

Datum zahájení: 9. 11. 2018
Datum ukončení: 3. 12. 2018 v 10:00

Projektová dokumentace a neoceněný výkaz výměr je k dispozici na CD na adrese vedení společnosti.

Dokumentace: